Wie zijn wij


Huidige leden 

Onze activiteiten 

WIE ZIJN WIJ

Jeugdgroep Aksie organiseert vele activiteiten in Luttenberg. Denk hierbij aan de intocht van Sinterklaas, het paasvuur en de kerstboom bij de kerk. De verschillende acties, zoals de toiletpapier actie, de potgrond verkoop en de oliebollenverkoop zijn van groot belang. Mede met de opbrengst hiervan zijn wij in staat om weer diverse activiteiten te blijven organiseren. Aksie is namelijk van mening dat de deelname door de jeugd aan onze activiteiten tegen een zo laag mogelijke prijs moet kunnen. Op deze manier houdt Aksie het voor iedereen mogelijk om aan onze activiteiten deel te nemen. Naast de inkomsten uit genoemde acties krijgt Aksie ook nog subsidie via het buurtwerk, maar door de bezuinigen loopt dit sterk terug. Vandaar dat Aksie het belang van zijn eigen acties nogmaals wil onderstrepen. Naast de genoemde acties verrichten de Aksie-leden tijdens het Luttenbergs feest ook nog hand- en spandiensten. De vergoeding daarvoor komt ook geheel terecht in de Aksie-kas. Op deze manier spelen we het ieder jaar weer klaar om onze activiteiten te kunnen blijven organiseren.